Table of contents

  O APVV

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

  APVV bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

   

  Ďaľšie informácie:
  http://www.apvv.sk/

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  2086 view(s), 1 edit(s) and 715 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments