Zoznam riešiteľov

  Table of contents
  1. 1.  
  2. 2.  
  3. 3.  
  4. 4.  
  5. 5.  
  6. 6.  
  7. 7.  
  8. 8.  
  9. 9.  
  10. 10.  
  11. 11. Význam použitých skratiek:

  Vedecký tým je tvorený z odborníkov, ktorý je zastúpený v akademickej oblasti Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitiou a v oblasti praxe a priemyslu firmou Vývoj Martin a.s.

  Riešiteľ

  Pracovné zaradenie

  Mail

  Ing. Ivana Budinská PhD.

  samostatná vedecká pracovníčka (SAV)

  budinska(at)savba.sk

  doc. Ing. František Čapkovič PhD.

  samostatný vedecký pracovník (SAV)

  utrrcapk(at)savba.sk

  Ing. Danica Janglová PhD.

  samostatná vedecká pracovníčka (SAV)

  utrrjang(at)savba.sk

  Ing. Tomáš Kasanický

  výskumný pracovník (SAV)

  kasanicky(at)neuron.tuke.sk

  RNDr. Stanislava Labátová PhD.

  samostatná vedecká pracovníčka (SAV)

  utrrlabt(at)savba.sk

  Eva Pajorová

  výskumná pracovníčka (SAV)

  utrrepaj(at)savba.sk

  Ing. Jolana Sebestyénová PhD.

  samostatná vedecká pracovníčka (SAV)

  sebestyenova(at)savba.sk

  Ing. Ján Zelenka Phd.

  mladý vedecký pracovník (SAV)

  zelenka(at)savba.sk

  Ing. Marek Masár interný doktorand (SAV) marek.masar(at)savba.sk

  Ing. Ľudovít Kmec CSc.

  hlavný riešiteľ za VÝVOJ Martin, a.s.

  kmec(at)vyvoj.sk

  Ing. Miloš Ballo

  skúšobný inžinier (VMT)

  ballo(at)vyvoj.sk

  Ing. Tomáš Lukáč

  senior projektant (VMT)

  lukac(at)vyvoj.sk

  Ing Jozef Kožár

  inžinier (VMT)

  kozar(at)vyvoj.sk

  Ing. Martin Rybár konštruktér, designer (VMT) rybar(at)vyvoj.sk
  prof. Ing. Peter Hubinský PhD. profesor (STU) Peter.Hubinsky(at)stuba.sk

  Ing. Jozef Rodina

  interný doktorand (STU)

  Jozef.Rodina(at)stuba.sk

  Ing. Lukáš Palkovič

  interný doktorand (STU)

  Lukas.Palkovic(at)stuba.sk

  Ing. Andrej Babinec

  interný doktorand (STU)

  Andrej.Babinec(at)stuba.sk

  Ing. Jaroslav Hanzel

  výskumník (STU)

  Jaroslav.Hanzel(at)stuba.sk

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Význam použitých skratiek:

  VMT - VÝVOJ Martin, a.s.,

  STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky,

  SAV - Slovenská akadémia vied, Inštitút informatiky.

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  Page statistics
  8157 view(s), 18 edit(s) and 3918 character(s)

  Comments

  You must login to post a comment.

  Attach file

  Attachments